NL FR EN DE
2016-wandelend-gezin-2.jpg
08 août jusqu'à 24 septembre 2020

Zomer van de Korte Keten, rondleiding op de hopboerderij

Adresse

 • 08 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 11 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 13 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 18 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 20 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 22 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 25 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 27 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 29 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 01 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 05 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 08 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 10 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 15 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 19 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 22 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 24 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00

Plus d'info

Offre temporaire
Indéterminé
Proven

Prix

Standard € 8,00
Info supplémentaires Basistarief: 8,00 €

Adresse

 • 08 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 11 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 13 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 18 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 20 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 22 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 25 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 27 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 29 août 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 01 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 05 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 08 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 10 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 15 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 19 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 22 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00
 • 24 septembre 2020
 • 14:00 jusqu'à 15:00